Μεταφορά Αποσκευών και εξοπλισμού

BO4 4113

 

Τα οχήματα της διοργάνωσης θα είναι στη διάθεση των αθλητών για την καθημερινή μεταφορά των αποσκευών και του εξοπλισμού τους μεταξύ των σταδίων του αγώνα.  Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τη διοργάνωση για το πλήθος των αποσκευών τους. Ειδικά οχήματα και βανάκια θα χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.

Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να έχει μαζί του μία αποσκευή με τα απολύτως απαραίτητα τα οποία θα παραδίδονται κάθε πρωί πριν την εκκίνηση του αγώνα στο προσωπικό της διοργάνωσης και θα παραλαμβάνται πάλι μετά το πέρας του κάθε σταδίου. Τα υπόλοιπα υπάρχοντα που δεν είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παραδίδονται στην αρχή του αγώνα και θα παραληφθούν μετά το τέλος και του τελευταίου σταδίου.